Molde International Jazz Festival

Postboks 415
6401 MOLDE
 

Web: www.moldejazz.no

E-post: post@moldejazz.no


Telefon: 71 20 31 50

Telefax: 71 20 31 51


Festivaler\Alle
Festivaler\Pr.mnd\Juli
Festivaler\Jazz

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00