Trondheim Opera
Festivalkontoret

Kongsgårdsgt. 2
7013 TRONDHEIM
 

Telefon: 73 52 56 65 / 73 54 69 30

Telefax: 73 52 56 65


Utøverinstitusjoner\Opera

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00