Vest Norges Opera

Postboks 763
5807 BERGEN
 

Web: www.vestnorgesopera.no

E-post: vno@vestnorgesopera.no


Telefon: 55 54 43 40

Telefax: 55 54 43 41Besøksadresse: Komediebakken 9
Kontaktperson(er):

Hus, Åshild Markedskonsulent, 55 54 43 40 marked@vestnorgesopera.no

Øverby, Anne Randine Operaprodusent, 414 92 740 aro@operabergen.noFestivaler\Pr.mnd\Juli
Konsertsteder\Teater
Lyd/lys og sceneteknikk
Produksjonsselskaper
Utøverinstitusjoner\Opera

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00