Kristiansund Sinfonietta

c/o Operaen i Kristiansund, Postboks 401
6501 KRISTIANSUND N
 

Web: www.oik.no

E-post: opera@oik.no


Telefon: 71 58 99 60


Besøksadresse: Fosnagata 13Kristiansund Sinfonietta er det profesjonelle orkesteret til Operaen i Kristiansund AS og Kristiansund kommune. Det består fast av 14 musikere som har opptil 50 % av sin arbeidstid knyttet opp mot oppgaver i dette orkesteret. Stillingene er kombinert med pedagogisk arbeid i musikk/kulturskole og videregående skole opp til full 100 % stilling. Ved spesielle prosjekter kan besetningen suppleres med flere musikere. Sinfoniettaen gir flere egne konserter i året, både som en enhet eller oppdelt i ensembler. Sinfoniettaen spiller fast som profesjonell kjerne i Kristiansund Symfoniorkester som også er en del av Operaen i Kristiansund. Kjell Seim er musikalske leder av Sinfoniettaen. Dette profesjonelle orkesteret og den spesielle oppbyggingen med kobling til musikkopplæring/utdanning er svært verdifullt for Kristiansund og regionen, og er en god modell for videreutvikling av norsk musikkliv.


Kontaktperson(er):

Seim, Kjell Kunstnerisk lederMusikkutdanning\Musikk og Kulturskoler
Musikkutdanning\Organisasjoner
Utøverinstitusjoner\Orkestre

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00