Fylkesmusikerne i Nord-Rogaland

Postboks 136
5501 HAUGESUND
 

Web: www.rogaland-f.kommune.no

E-post: fymu0100@rogaland-f.kommune.no


Telefon: 52 71 32 45

Telefax: 52 71 32 45


Offentlige institusjoner\Fylkesmusikerordninger
Utøverinstitusjoner\Ensembler

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00