Univsersitetet i Agder, Avd. for kunstfag
Musikkonservatoriet

Serviceboks 422
4604 KRISTIANSAND S
 

Web: www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/kunstfag

E-post: postmottak@uia.no


Telefon: 38 14 13 81

Telefax: 38 14 12 31Besøksadresse: Gimlemoen, Bygg G
Kontaktperson(er):

Schau, Jørn Eivind 924 95 161 joer@online.noMusikkutdanning\Høyere utdanningsinstitusjoner

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00