Rådet for folkemusikk og folkedans

Rff-sentret, Dragvoll Idrettssenter
7491 TRONDHEIM
 

Web: www.rff-sentret.no

E-post: rff@hf.ntnu.no


Telefon: 73 59 65 77

Telefax: 73 59 65 73


Etablert: 1972


Besøksadresse: Loholt Allé 81Rådet for folkemusikk og folkedans vil fremme, verne og videreføre norske folkemusikk- og folkedanstradisjoner som et uttrykk for kulturell identitet og som bærer av særegne kvaliteter.

Støtteordninger: Søknadsfrist 15. mars og 15. september på egne skjema. Gir støtte til mindre engangstiltak for folkemusikk og folkedans. Det er utarbeidet orientering til søkere.


Kontaktperson(er):

Aksdal, Bjørn Seniorforsker, 951 02 003 bjorn.aksdal@ntnu.no

Bakka, Egil Professor; Daglig leder, 73 59 65 75 egil.bakka@hf.ntnu.no

Mogstad, Ivar Fagkonsulent, folkemusikk, 73 59 65 71 ivar.mogstad@ntnu.no

Mæland, Siri Fagkonsulent, 73 59 65 72 siri.maeland@ntnu.no

Svidal, Gro Marie Prosjektkoordinator, Bygda dansar , 90 08 52 07 gro.marie.svidal@ntnu.no

Sølvberg, Silje Økonomikonsulent, 73 59 65 74 silje.solvberg@ntnu.noBibliotek/arkiv\Fagbibliotek
Offentlige institusjoner
Støtteordninger

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00