Fond for Utøvende Kunstnere

Postboks 626, Sentrum
0106 OSLO
 

Web: www.ffuk.no

E-post: ffuk@ffuk.no


Telefon: 22 40 27 60

Telefax: 22 40 27 67


Etablert: 14.12.1956


Besøksadresse: Kirkegaten 1-3Fondets ulike støtteordninger, søknadsfrister fortløpende 6 ganger i året

- Innspilling av fonogram
- Prosjektstøtte
- Reisestøtte
- Kurs-/seminarvirksomhet
- Stipend for videreutdanning
- Orkester-/korpsstipend (søknadsskjema sendes orkestrene)
- Stønad (behovsprøvd ytelse)

Reise og videreutdanningstipend søknadsfrist utlyses i januar


Kontaktperson(er):

Bjerkestrand, Arnfinn Styreleder, 916 84 281 arnfinn@utstyrsordningen.no

Eriksen, Bjørg Direktør, 905 21 221 bjorg.eriksen@ffuk.noStøtteordninger
Støtteordninger\Konsert / Turné
Støtteordninger\Plate
Støtteordninger\Utlandet

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00