Festspillene Turné

Postboks 901
9489 HARSTAD
 

Web: www.festspillnn.no

E-post: finn.turne@harstad.online.no


Telefon: 77 04 12 50

Telefax: 77 06 73 63
Produksjons-/formidlingsenhet tilknyttet festspillene i Nord Norge. Regionalt og nordisk samarbeid.
Søknadsfrist for søknader til påfølgende år er medio november måned. Eksakt dato fastsettes hvert år av direktøren for FINN. Det skal være minst 15 virkedager (tilsv. 3 uker) mellom siste offentlige kunngjøring og frist for levering av søknader.
Søknader om ad hoc-midler mottas og behandles fortløpende under hele året. Behandling og tildeling av slike midler skjer så lenge det finnes budsjett-messig dekning


Kontaktperson(er):

Eriksson, Anders Daglig leder, 91 60 60 60 anders.eriksson@finnturne.noKonsert management / Event
Støtteordninger

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00