Norsk kulturråd

Postboks 8052 Dep
0131 OSLO
 

Web: www.kulturrad.no

E-post: post@kulturrad.no


Telefon: 21 04 58 00

Telefax: 22 33 40 42


Etablert: 1965


Besøksadresse: Grev Wedels plass 1Støtteordninger:
Hovedsøknadsfrister er 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember p> Musiker- og arrangørstøtteordningene for rytmisk musikk har løpende søknadsbehandling.

Se oversikt over støtteordninger og søknadsfrister her: http://www.kulturrad.no/soke_stotte/soknadsfristerogskjemaerforord/


Kontaktperson(er):

Bjørknes, Trond Innkjøpsordningen for musikk, 21 01 43 27 trond.bjorknes@kulturrad.no

Bull, Ole Jacob xDirektør ole.jacob.bull@kulturrad.no

Dahl, Janne Stang Kommunikasjonsdirektør janne.stang.dahl@kulturrad.no

Færøvig, Sjur 22 47 83 33 sjur.farovig@kulturrad.no

Johansen, Mari informasjonsrådgiver, 22 47 83 50 mari.johansen@kulturaad.no

Voldstad, Halvor 95 91 85 15 halvor.voldstad@kulturrad.no

Aasheim, Anne Direktør, 916 25 135 anne.aasheim@kulturrad.noStøtteordninger
Offentlige institusjoner

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00