Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep.
0030 OSLO
 

Web: www.dep.no/kkd

E-post: postmottak@kkd.dep.no


Telefon: 22 24 90 90 / 22 24 80 00

Telefax: 22 24 95 50Besøksadresse: Akersgata 59
Kontaktperson(er):

Bjørvik, Signe Informasjonssjef

Giske, Trond Tidligere Kultur- og kirkeminister trond.giske@kkd.dep.no

Myhren, Kjell Ekspedisjonssjef, 22 24 80 00 kjell.myhren@kkd.dep.noOffentlige institusjoner\Departementer

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00