Skrømt

 

Web: www.sv.ntnu.no/iss/aksel.tjora/skromt/skromthjem.htm (norskspråklig band fra Trondheim)

Utøverinstitusjoner\Band

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00