Edition Wilhelm Hansen

Bornholmsgade 1
DK-1266 KØBENHAVN K
Danmark
 

Web: www.ewh.dk

E-post: ewh@ewh.dk


Telefon: 0045 33 117888

Telefax: 0045 33 148178


Forlag\Utlandet

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00