Jeps AS

Valdresgt 16c
0474 OSLO
 

Telefon: 22 35 09 32
Kontaktperson(er):

Torgersen, HåkonPlatebransjen\Plateselskap\FONO

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00