Julio Lindex Orkester

c/o Kenneth Lindberget
Stakkevollveien 53
9010 TROMSØ
 

Web: home.no.net/jlindex

E-post: kennethl@stud.sv.uit.no


Telefon: 77 65 73 29 / 97 64 80 89

Utøverinstitusjoner\Band

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00