Studentersamfundets Symfoniorkester

c/o Studentersamfundet i Trondhjem
Elgesetergt. 1
7030 TRONDHEIM
 

Web: symforch.samfundet.no

E-post: symforch@samfundet.no


Etablert: 1910Studentersamfundet i Trondhjems Symfoniorkester. Dirigent: Gavin David Lee.Utøverinstitusjoner\Orkestre\Amatørorkestre

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00