Musikernes fellesorganisasjon - MFO

Møllergt. 10
0179 OSLO
 

Web: www.musikerorg.no

E-post: mfo@musikerorg.no


Telefon: 23 06 21 50

Telefax: 23 06 21 51


Etablert: 01.01.2001


Besøksadresse: inngang skråningenForbundet for utøvende kunstnere og pedagoger. Sammenslåing av Norsk Musikerforbund(etablert 1911), Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening og Norsk kantor- og organistforbund.

MFOs vederlagsfond støtter utøvede musikere med tilskudd til turneer, CD-innspillinger, konserter mm.
Søknader behandles fortløpende av fondets styre, som møtes etter behov. Med dagens søknadsmengde vil det si med 6-8 ukers mellomrom.

1. yrkesfremmende virksomhet for musikere og artister, herunder prosjektstøtte til innspillinger, turneer, enkeltstående konserter, PR-virksomhet m.v.
2. studie- og/eller reisestipend.
3. allment arbeid for å styrke rettsvernet for utøvende kunstnere nasjonalt og internasjonalt, samt opplysnings- og informasjonsarbeid om utøvende kunstneres rettigheter.


Kontaktperson(er):

Brandal, Trond Forbundssekretær, 90 117 557 trond.brandal@musikerorg.no

Dahlen, Trond Forbundssekretær, 23 06 21 69 trond.dahlen@musikerorg.no

Fjeldstad, Lars Chr. Advokat, 95 14 46 60 lars@musikerorg.no

Gran, Evind Forbundssekretær, 41 65 65 33 eivind.gran@musikerorg.no

Gundersen, Bente J. Redaksjonssekretær, 23 06 21 60

Klem, Annett Administrasjonsleder, 41 40 74 62 annett.klem@musikerorg.no

Langklopp, Odd Seniorrådgiver, 90 03 61 11 odd.langklopp@musikerorg.no

Norbakken, Bengt Nestleder, 92 26 81 96

Nordvik, Tore Seniorrådgiver, 90 08 63 76 tore.nordvik@musikerorg.no

Rasmussen, Renée K. Tidligere forbundsleder , 41 51 57 23 rkr@lo.no

Rian, Hans Ole Forbundsleder, 92 24 76 17 hans.ole.rian@musikerorg.no

Rougnø, Trude Nordeng Forbundssekretær, 41 51 57 45 trude.rougno@musikerorg.noForeninger
Profesjonelle organisasjoner\Musikere
Profesjonelle organisasjoner\Pedagoger
Støtteordninger
Støtteordninger\Konsert / Turné
Støtteordninger\Plate
Støtteordninger\Utlandet

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00