Kort Prosess

Alf Almen
St. Halvardsgt. 1c
0192 OSLO
 

Web: www11.nrk.no/urort/user/?id=2002 (hardcore band. Side med mp3 filer ++)

E-post: kortpro@online.no


Utøverinstitusjoner\Band

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00