Norwegian Songs

Box 109
SE-182 12 DANDERYD
Sverige
 

Web: www.scandinavian-songs.se

E-post: information@scandinavian-songs.se


Telefon: +46 08 - 755 99 70

Telefax: +46 08 - 755 88 70
Selskapet administreres og drives av Scandinavian Songs i Stockholm


Kontaktperson(er):

Kjelkenes, Anne Markeds- & Mediaansvalig

Tylden, Audun Direktør audun@tylden.no

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00