Black Comedy

Groennegt. 13b
0350 OSLO
 

Web: www.blackcomedy.net

E-post: bcband@online.no


Telefon: 930 32 978
Kontaktperson(er):

Bergan, Jon E. 920 95 798 whuz@online.noUtøverinstitusjoner\Band

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00