Howlin' Pimp-O-Negros

OSLO
 

Web: www.myspace.com/howlinpimponegros

E-post: pimponegros@hotmail.com


Telefon: 916 58 943 (booking)

Utøverinstitusjoner\Band

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00