Edvard-prisen

c/o Tono
Postboks 9171 Grønland
0134 OSLO
 

Web: www.tono.no

E-post: info@tono.no


Telefon: 22 05 72 00

Telefax: 22 05 72 50


Etablert: 1998



Hvert år deles det ut seks EDVARD-priser. Prisen tilfaller opphavsmannen til fremragende verk som er urfremført i foregående kalenderår. Hver pris er på 40.000 kroner, samt et eksemplar av EDVARD-trofeet, designet av Bruno Oldani. TONO håper med denne prisen å bidra til å øke oppmerksomheten rundt nyskrevet norsk musikk og tekst, samt å sette fokus på TONOs virksomhet.



Priser

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00