UD reisestøtte MUSIKK

c/o MIC,
Postboks 2674 Solli
0203 OSLO
 

Web: www.stikk.no

E-post: info@mic.no


Telefon: 23 27 63 00

Telefax: 23 27 63 01Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 110Tilskuddsordningen har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Konsertene kan være enkeltstående begivenheter, turnéer eller festivalbesøk. Ordningen omfatter alle sjangre.

All kommunikasjon rundt søknaden foregår elektronisk. Søknadsskjema finner du på nettsiden stikk.no.Støtteordninger
Støtteordninger\Konsert / Turné
Støtteordninger\Utlandet

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00