Nasjonalbiblioteket

Postboks 2674 Solli
0203 OSLO
 

Web: www.nb.no

Telefon: 810 013 00 - 23 27 60 00


Besøksadresse: Solli plass, Oslo og Finsetveien 2, Mo i Rana
Kontaktperson(er):

Büchten, Daniela Utstillings- og arrangementsansvarlig Daniela.Buchten@nb.no

Dahle, Tone Informasjons- og presseansvarlig

Edvardsen, Jonny Direktør, Tilvekst og kunnskapsorganisering

Skarstein, Vigdis Moe Nasjonalbibliotekar, 23276001 vigdis.moe.skarstein@nb.no

Solbakk, Svein Arne Direktør, IKT og digitalisering

Vestlie, Marit Direktør Kulturformidling, 23 27 61 43 marit.vestlie@nb.noBibliotek/arkiv\Fagbibliotek

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00