UD støtte til kulturutveksling med land i sør - MUSIKK

c/o MIC
Postboks 2674 Solli
0203 OSLO
 

Web: www.stikk.no

E-post: info@mic.no


Telefon: 23 27 63 00

Telefax: 23 27 63 01Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 110Følgende type tiltak kan finansieres over rammebevilgningen:
- Besøksreiser fra utlandet til Norge av profesjonelle, utøvende musikere fra land i sør.
- Korttids gjesteopphold i land i sør for norske profesjonelle, utøvende musikere.
- Arrangere og delta på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til kultur og utvikling.
- Utvikling av musikktiltak i Sør som styrker lokal kulturell infrastruktur.

Det understrekes at bevilgninger til kulturutveksling med land i sør ikke skal gå til drift/administrasjon. Vanlige konserter uten nevnte kriterier for kulturutveksling faller ikke inn under ordningen. Vi anbefaler da å søke reisestøtten beregnet på profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet

All kommunikasjon rundt søknaden foregår elektronisk. Søknadsskjema finner du på nettsiden stikk.no.Støtteordninger
Støtteordninger\Konsert / Turné
Støtteordninger\Utlandet

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00