Haugafolk

ROGNE
 
Kontaktperson(er):

Hoffmann, Gyda Grøndalen 908 98 563 gydagh@frisurf.no

Snerte, Tori 975 24 942 tsnerte@online.noUtøverinstitusjoner\Band

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00