Gjerstad Funk- og fiskarlag

c/o Terje Meisingset,
Brochmannsgt. 8 C
0470 OSLO
 

Web: www.gjerstadfunk.com

E-post: post@gjerstadfunk.com


Telefon: 913 29 248

Utøverinstitusjoner\Band

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00