Scheen Jazzorkester

SKIEN
 

Web: www.scheenjazzorkester.no

E-post: jon-oystein.rosland@t-fk.no


Telefon: 95 86 59 48

Utøverinstitusjoner\Band
Utøverinstitusjoner\Ensembler

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00