Jarle Førde
Jazzmusiker, TrompetistTilknyttet:
Brazz Brothers, The


Web: www.kjentfolk.no/musikere/jforde


Sentralbord: 95 14 94 27
Musikere\Trompet

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00