Håkon Stødle
KlarinettistTilknyttet:
Universitetet i Tromsø, Avdeling for kunstfag, Musikkonservatoriet


Web: www.uit.no/hst

E-post: hakon.stodle@uit.no


Telefon direkte: 77 66 05 51

Sentralbord: 77 64 40 00

Mobil: 975 92 760


Født: 09.04.1942
Musikere\Klarinett
Pedagoger

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00