Dag Olav Koppervik
Leder



Tilknyttet:
Lillehammer Blues Weekend


Web: www.lillehammerblues.com

E-post: dag@bikeweek.no


Telefon direkte: 61 28 60 57

Sentralbord: 61 28 60 55

Telefax: 61 26 30 08




Arrangører

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00