Ole Hamre
TrommeslagerTilknyttet:
Lahrmsteiner EliteTelefon direkte: 55 23 29 34

Sentralbord: 55 13 62 42

Mobil: 900 43 081
Musikere\Trommer

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00