Bitte Kristin Emberland
InformasjonskonsulentTilknyttet:
Rikskonsertene


E-post: bitte.emberland@rikskonsertene.no


Sentralbord: 22 02 59 00

Mobil: 97 74 78 86

Telefax: 22 02 59 01


 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00