Jørn Eivind SchauTilknyttet:
Univsersitetet i Agder, Avd. for kunstfag Musikkonservatoriet


E-post: joer@online.no


Telefon direkte: 38 06 40 46

Sentralbord: 38 14 13 81

Mobil: 924 95 161

Telefax: 38 14 12 31
Musikere\Fløyte

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00