Vivi Reierstad
ProsjektlederTilknyttet:
Transposition


E-post: vivi@mic.no


Telefon direkte: 23276314

Mobil: 92636162


 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00