Henrik Ødegaard
Komponist


Født i Oslo i 1955, utdannet musikklærer, organist og komponist. Utdannelse som dirigent i gregoriansk sang fra musikkonseravtoriet i Paris. Komposisjonene dekker alle genre, med hovedvekt på vokalmusikk. Norsk folkemusikk og gregoriansk sang er inspirasjonskilder som ofte klinger videre i verkene mine. Har arbeidet mye med å beholde en autentisk, etnisk stil i korarrangementer av folkemusikk, og har komponert større verk i mange genre: oratorier, kantater, opera, musical, teatermusikk, elektroakustisk musikk, solokonsert, kammermusikk og soloverk. Mange av verkene er laget til amatører og barn, og til musikalske møter mello disse og profesjonelle musikere. I hans siste verk utforsker han bruk av ikke-tempererte intervaller og overtonesang.


Web: www.henrikoedegaard.no

E-post: henrikoedegaard@online.no


Født: 28.07.1955 (Oslo)


BIOGRAFI - fra mic

BIOGRAPHY - in english

VERKLISTE - fra MICs notebaseKomponister
Pedagoger
Musikere\Orgel
Dirigenter

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00