Jon Bara Johansen

Jon Bara Johansen
Dirigent


Jon Bara Johansen (f. 1952 i Kirkenes) er utdannet ved Norges Musikkhøgskole og St. Petersburg (Leningrad) Statlige Musikkonservatorium.

Foruten oppgaver med norske orkestre har han virket i mange europeiske land med ledende orkestre og kor. Et spesielt nært forhold har han til Berlin, hvor han bl.a. har dirigert ved Komische Oper, Rundfunk-Sinfonieorchester, Rundfunk Chor, Deutsches Kammerorchester. I 2004 startet han sitt eget orkester, Residenz Orchester Berlin, som fra 2008 har et nært samarbeid med Universität der Künste Berlin. Parallelt med det internasjonale konsert- og operarepertoar, har Jon Bara Johansen ofte norsk musikk med på sine konserter i utlandet. Foruten de norske klassikere har han introdusert en rekke moderne norske orkesterverk for et bredt internasjonalt publikum.


Web: www.jon-bara.com

E-post: Bara.Johansen@web.de

Dirigenter

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00