Kari Beate Tandberg

Kari Beate Tandberg
Komponist


Er i perioden 2003 - 2006 stipendiat ved Norges musikkhøgskole innenfor Nasjonalt stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid med prosjektet "Bilde til lyd".


E-post: kari-bta@online.no


Født: 09.02.1958


BIOGRAFI - fra mic

BIOGRAPHY - in english

VERKLISTE - fra MICs notebaseKomponister

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00