Ole Böhn
Fiolinist, Konsertmester


Konsertmester Den Norske Opera professor Sydney Conservatory of Music


Web: www.olebohn.com

E-post: ole@olebohn.com


Født: 15.09.1945 (Oslo)
Musikere\Fiolin

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00