Trond Erikson
Skribent, komponist, dirigent(CD-anmeldelser, klassisk/jazz)

E-post: trond.erikson@c2i.net

Dirigenter
Komponister
Skribenter

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00