Øyvind Sørum
pianist


Diplomeksamen fra musikhögskolan i Malmö,1998
Hovedfag i Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 2005
Ansatt som repetitør i Den norske Opera siden 2000
Aktiv som pianist og organist


E-post: oyvindsorum@hotmail.com


Født: 22.10.1970 (Oslo)
Musikere\Piano
Musikere\Orgel
Musikkvitere

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00