Aslaug Holgersen
Bassist


Kontrabassist utdannet i Oslo og Den Haag. Hovedfagseksamen i 20./21. århundrets kammermusikk mai 2003. Studier i sonologi (elektronisk musikkk) ved konservatoriet i Den Haag 2003-2005. Fast vikar for Nederlandsk Filharmoniske Orkester og Het Gelders Orkest. Medlem av samtidsensemblet Insomnio. Aktiv med improvisasjonsmusikk.


Web: www.basslaug.tk

E-post: basslaug@dendriet.nl


Født: 1977Flere lenker:

www.dendriet.nl - Network for Electronic Music and Improvisation in The Hague

www.insomnio.nl - Insomnio Ensemble

www.orkest.nl - The Dutch Philharmonic Orchestra

www.hetgeldersorkest.nl - Arnhem Philharmonic Orchestra


Musikere\Kontrabass

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00