Johnsrud, Brit

Brit Johnsrud
Hornist


Tidligere ansatt i Stavanger Symfoniorkester fra 1988-2004. Er nå ansatt i Forsvarets musikkorps Vestlandet som hornist. Utstrakt virksomhet som hornpedagog/direksjon. Solistoppgaver i SSO. Videreutdanning i Jazzimprovisasjon 2001-2002.


E-post: brjohn@online.no


Født: 28.04.1964 (Oslo)
Musikere\Horn
Pedagoger

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00