Arne Høyland
Kulturminnegranskar


Skriv visetekstar og melodiar på norsk / striledialekt. Spelar gitar og opptrer aleine gjerne i kombinasjon med bilete/powerpoint. Har spelt inn 5 cd-ar, dei tre siste i eit enkelt heimestudio.


Web: www.kulturknask.net (Med gratis nedlasting av flere av visene)

E-post: arhoy@online.no


Født: 24.07.1953 (Eikangervåg)Flere lenker:

www.youtube.com/user/arneviser#p/u -

www.facebook.com -

www.myspace.com/arnehyland -


Artister

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00