Amund Sjølie Sveen
Slagverker, Scenekunstner


Amund Sjølie Sveen (f. 1973): Slagverker og kunstner, født i Vadsø, nå bosatt i Oslo. Master i solo slagverk fra Musikhögskolan i Göteborg. Jobber innenfor et bredt spekter av uttrykk - konserter, teater, performance og installasjon - ofte med musikalske uttrykk som del av en større performativ kontekst. Mottok Statens arbeidsstipend for kunstnere 2005-06, samt for 2011. Eksempler på ferske prosjekter er «Our picture is continous fractions» - ny musikkperformance-forestilling med ensemblet NING, «Straum, stille» - ny plate med kammerfolkemusikkbandet Slagr og «Horisont», permanent lydinstallasjon i Samisk Vitenskapsbygg i Kautokeino (bestilt av KORO).

Amund Sjølie Sveen har de siste årene utviklet flere soloforestillinger i performance-lecture-formen; «USB - United States of Barents» (2007), «The NorwegianWay, an introduction to the Oil for ART-program» (2010) og «Sound of Freedom» (2011).


Web: www.amundsveen.no

E-post: amund@ning.no


Født: 1973Flere lenker:

www.ning.no - NING

www.slagr.no - Slagr


Musikere\Slagverk
Komponister

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00