Sigurd Imsen
Fiolinist


Har siden 2001 vært ansatt i førstefiolingruppen i Trondheim Symfoniorkester. I tillegg opptrer han ofte som solist og kammermusiker på barokkfiolin og er fast medlem i Norsk Barokkorkester. Sigurd er opptatt av de mulighetene som ligger i historisk oppføringspraksis, og hans fremste mål er å være en allsidig fiolinist.

Utdannelse fra Norges musikkhøgskole i Oslo der han ble uteksaminert i 1998. I årene 2006 til 2009 var han også tilknyttet musikkhøgskolen som stipendiat under veiledning av Gottfried von der Goltz fra Freiburg Barokkorkester.


Web: www.sigurdimsen.com

E-post: post@sigurdimsen.com


Født: 06.05.1973 (Oslo)
Musikere\Fiolin

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00