Ola Calmeyer
PianistWeb: www.olacalmeyer.no


Født: 14.04.1930 (Oslo)

Død: 05.06.2003


BIOGRAFI - fra Norsk JazzarkivMusikere\Piano

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00