Stein Erik Tafjord
TubaistWeb: www.brazzbrothers.com/Stein%20Eriks.html

E-post: taftuba@online.no


Født: 02.11.1953 (Langevåg)


BIOGRAFI - fra Norsk JazzarkivMusikere\Tuba

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00