Ingrid Eriksen Hagen
Cembalist


Cembalist, speler også klavikord og tidleg hammerklaver, samt noko orgel. Frå hausten 2011 Kunststipendiat ved Griegakademiet, inst. for musikk i Bergen.


E-post: cembaloingrid@yahoo.no


Født: 21.06.1978 (Stavanger)Flere lenker:

www.kunststipendiat.no -


Musikere\Cembalo

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00