Arild Ness
Skribent


Musikkskribent i Bergen, tilknyttet http://www.groove.no/


E-post: arild.ness@student.uib.no

Journalister

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00